Toate articolele

  Toate articolele

  În conformitate cu art.47 alin (7) din Codul Electoral al Republicii Moldova, art. 29 alin.(2), art.32 al Legii privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006 şi pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare

  DISPUN:

  1.Se stabilesc următoarele locuri de afişaj electoral:
  - str. M.Eminescu (intersecţia str. M.Eminescu şi str. Moldovei)
  - str. Şt. cel Mare, 73 (primăria or. Făleşti)
  - autogara ( magazin: mărfuri de uz casnic al ÎI „Mardari V.”)
  - localitatea Fabrica de Zahăr (intersecţia str. Iaşi şi str. Şt. Neaga)
  - sectorul Gara Feroviară (căminul cultural)
   
  2.Se stabilesc următoarele localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii:
  - Şcoala muzicală raională
  - Căminul cultural din sectorul Gara Feroviară
  - Casa de Cultură din localitatea Fabrica de Zahăr
   
  3.Prezenta dispoziţie se remite tuturor instituţiilor şi persoanelor indicate în pct. 1-2 al dispoziţiei precum şi Secţiei de Poliţie orăşeneşti.
   
   
  Primarul or. Făleşti Victor Zalevschi

  Funcție vacantă, anulare concurs
  Vineri, 26 Septembrie 2014 15:49

  Primăria or. Făleşti anulează concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (pentru planificarea bugetului), în legătură cu faptul că a fost angajat specialist la funcţia dată prin transfer.
   
  Primarul or. Făleşti,
  V.Zalevschi
  La data de 24 septembrie 2014 a avut loc şedinţa atelierului de lucru pentru elaborarea planului de acţiuni în procesul de planificare strategică de dezvoltare durabilă integrată a or.Făleşti în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova.
  Şedinţa de lucru s-a desfăşurat în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.
  Facilitatori ai şedinţei au fost Tatiana Şaptefraţi şi Tatiana Savca, iar grupul de lucru a fost constituit din membrii echipelor pe domenii sectoriale.
  Pe parcursul şedinţei s-a consultat documentul strategic în lucru (profilul comunităţii, analiza SWOT, rezultatele primului ateliert de lucru), apoi a fost prezentată metoda de eleborare a planului de acţiuni. În continuare grupul de lucru a lucrat activ asupra elaborării planului de acţiuni pentru trei ani.

  Anunț
  Marți, 23 Septembrie 2014 08:35

  Primăria oraşului Făleşti aduce la cunoştinţă, că persoane fizice şi juridice, producători de fructe,care deţin în proprietate sau folosinţă plantaţii pomicole de măr şi/sau prun pe rod, beneficiază de sprijin financiar de la stat, în mărime de:

  - 1,2 lei pentru fiecare kilogram de prune vîndut prelucrătorilor, pînă la data de 15 septembrie 2014;
  - 1,5 lei pentru fiecare kilogram de mere vîndut prelucrătorilor, pînă la data de 30 septembrie 2014;
  Cererile pot fi depuse în sediul primăriei or.făleşti, et.3,cab.8, pînă la 15octombrie 2014.
  pentru informaţii- tel.(259) 2-20-52

   

  În rezultatul concursului desfăşurat la 12.09.2014 pentru achiziţionarea lucrărilor de construcţie a ministadionului din Cartierul "Victoriei" cîştigător a fost desemnat
  agentul economic SRL"Demaror" cu ofertă în sumă de 398925,12 lei şi de execuţie a lucrărilor 1 lună.
  La evaluarea ofertelor, s-a atras atenţia asupra preţului, cerinţelor indicate în caietul de sarcini, perioada de executie a lucrărilor.
  condiţiilor de plată.
  Page 1 of 11

  Orar CFM

  train

  Orar autobuze

  autobus-i4

  Plan urbanistic general

  0

  Ultimele actualizări

  Anunt

  Stimaţi conducători ai întreprinderilor economice şi oamenii de bună credinţă!

  În prezent, oraşul Făleşti este pus în situaţie foarte dificilă privitor la alocarea  locurilor pentru înmormîntarea defuncţilor, deoarece în cimitirul orăşenesc practic nu mai sînt locuri. În  conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului a fost procurat un teren pentru noul cimitir cu suprafaţa  de 3,7 ha. Pentru amenajarea cimitirului şi construcţia drumului de acces spre cimitir este nevoie de 4.490.089 lei. detalii