Toate articolele

  Toate articolele

  Atelier de lucru nr.8
  Vineri, 24 Octombrie 2014 16:35

  Pe parcursul atelierului de lucru nr.8 în cadrul procesului de planificare strategică de dezvoltare durabilă integrată a oraşului Făleşti în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova din 22 octombrie 2014 a fost prezentată şi discutată varianta integrată a planului de acţiuni, au fost identificate problemele de bază pentru fişele de proiect şi s-au înaintat spre discutare modelele fişelor de proiect şi a modul de completare a acestora ca parte a strategiei locale. Sub egida iscusită a formatorilor Tatiana Savca şi Tatiana Şaptefraţi, grupul de lucru constituit din reprezentanţii echipelor pe domenii sectoriale, în total 15 persoane, a lucrat asupra elaborării planului de monitoruzare şi evaluare a strategiei.
  PRIMĂRIA  ORAŞULUI FĂLEŞTI
  DISPOZIŢIA  NR.210
  din 17  octombrie  2014
  Cu privire la  propunerea de constituire
  a secţiilor de votare
   
  În conformitate cu art.29 alin. (2) din Codul electoral al  Rep.Moldova, art. 32  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
   
  DISPUN:
   
  Pentru  a  efectua  votarea  şi  numărarea  voturilor la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, propun  Consiliului  electoral  al  circumscripţiei electorale  raionale Făleşti nr.17  să  constituie  secţiile de votare,  după cum  urmează:
  În conformitate cu art.47 alin (7) din Codul Electoral al Republicii Moldova, art. 29 alin.(2), art.32 al Legii privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006 şi pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare

  DISPUN:

  1.Se stabilesc următoarele locuri de afişaj electoral:
  - str. M.Eminescu (intersecţia str. M.Eminescu şi str. Moldovei)
  - str. Şt. cel Mare, 73 (primăria or. Făleşti)
  - autogara ( magazin: mărfuri de uz casnic al ÎI „Mardari V.”)
  - localitatea Fabrica de Zahăr (intersecţia str. Iaşi şi str. Şt. Neaga)
  - sectorul Gara Feroviară (căminul cultural)
   
  2.Se stabilesc următoarele localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii:
  - Şcoala muzicală raională
  - Căminul cultural din sectorul Gara Feroviară
  - Casa de Cultură din localitatea Fabrica de Zahăr
   
  3.Prezenta dispoziţie se remite tuturor instituţiilor şi persoanelor indicate în pct. 1-2 al dispoziţiei precum şi Secţiei de Poliţie orăşeneşti.
   
   
  Primarul or. Făleşti Victor Zalevschi

  Funcție vacantă, anulare concurs
  Vineri, 26 Septembrie 2014 15:49

  Primăria or. Făleşti anulează concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (pentru planificarea bugetului), în legătură cu faptul că a fost angajat specialist la funcţia dată prin transfer.
   
  Primarul or. Făleşti,
  V.Zalevschi
  La data de 24 septembrie 2014 a avut loc şedinţa atelierului de lucru pentru elaborarea planului de acţiuni în procesul de planificare strategică de dezvoltare durabilă integrată a or.Făleşti în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova.
  Şedinţa de lucru s-a desfăşurat în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.
  Facilitatori ai şedinţei au fost Tatiana Şaptefraţi şi Tatiana Savca, iar grupul de lucru a fost constituit din membrii echipelor pe domenii sectoriale.
  Pe parcursul şedinţei s-a consultat documentul strategic în lucru (profilul comunităţii, analiza SWOT, rezultatele primului ateliert de lucru), apoi a fost prezentată metoda de eleborare a planului de acţiuni. În continuare grupul de lucru a lucrat activ asupra elaborării planului de acţiuni pentru trei ani.
  Page 1 of 11

  Orar CFM

  train

  Orar autobuze

  autobus-i4

  Plan urbanistic general

  0

  Ultimele actualizări

  Anunt

  Stimaţi conducători ai întreprinderilor economice şi oamenii de bună credinţă!

  În prezent, oraşul Făleşti este pus în situaţie foarte dificilă privitor la alocarea  locurilor pentru înmormîntarea defuncţilor, deoarece în cimitirul orăşenesc practic nu mai sînt locuri. În  conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului a fost procurat un teren pentru noul cimitir cu suprafaţa  de 3,7 ha. Pentru amenajarea cimitirului şi construcţia drumului de acces spre cimitir este nevoie de 4.490.089 lei. detalii