youtube icon32 social facebook_box_blue_32
Toate articolele

Toate articolele

Va aducem la cunoștința că, potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice au obligația depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit în următoarele cazuri:
  • lucrează la două sau mai multe locuri de muncă unde obțin salariu, care cumulativ depășește suma totală de 26 700 lei pe an;
  • au obținut venituri atât sub formă de salariu, cit și din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depășește 26 700 lei pe an;
  • nu au primit salariu, dar au obținut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, mașini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depășesc suma scutirii personale de 9 120 lei;
  • își schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară;
  • solicită, spre restituire, impozitul pe venit achitat în plus.
Declarațiile se prezintă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia Vă deserviți, nu mai târziu de 31 martie al anului curent.
La aceeași dată urmează să se achite şi impozitul pe venit.
Formularul declarației poate fi obținut gratis la Oficiul fiscal la care Vă deserviți.
Totodată, formularul poate fi imprimat de sine stătător de pe portalul Serviciului fiscal.
Formularul CET08 - (Forma Excel) (Forma PDF).
 
Pentru informații puteți accesa portalul www.fisc.md. studia Baza Generalizată a Practicii fiscale, să Vă adresați la Oficiul fiscal la care Vă deserviți sau să apelați la numărul (022) 0-8000-1525.
Totodată, aveți posibilitatea de a prezenta Declarația electronic, prin obținerea gratuită a cheii electronice.
 
Toate informațiile privind serviciile electronice pot fi aflate pe portalul servicii.fisc.md sau apelând la numărul de telefon (022) 822 222.
Primăria or.Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Contabil privind evidenţa cheltuielilor de casă şi efective
 
Responsabilități:
1. Asigurarea evidenţei analitice a cheltuielilor de casă şi reale conform clasificaţiei bugetare a instituţiilor subordonate primăriei,
- evidenţa subconturilor 207., 200., 203., 211.,215, evidenţa subconturilor 230., 231 .,238 ., 
- închiderea cheltuielilor la finele anului de gestiune. Pregătirea informaţiei necesare privind cheltuielile executate şi efectuate pentru îndeplinirea dării de seamă trimestrială şi anuală în lei.
2. Înregistrează cheltuielile efective în baza documentelor primare, evidenţa analitică a serviciilor prestate şi lucrărilor executate.
3. Evidenţa sistematică a veniturilor încasate prevăzute în buget reflectate la subconturile 400, 407.
4. Evidenţa contractelor privind vânzarea-cumpărarea pământului şi prezintarea informaţiei cu privire la contractarea şi achitarea acestor plăţi la Direcţiei Finanţe.
Page 1 of 15

Orar CFM

tren

Orar autobuze

autobus

Site-ul se află în reconstrucție