Toate articolele

Toate articolele

Funcție vacantă, anulare concurs
Vineri, 26 Septembrie 2014 15:49

Primăria or. Făleşti anulează concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (pentru planificarea bugetului), în legătură cu faptul că a fost angajat specialist la funcţia dată prin transfer.
 
Primarul or. Făleşti,
V.Zalevschi
La data de 24 septembrie 2014 a avut loc şedinţa atelierului de lucru pentru elaborarea planului de acţiuni în procesul de planificare strategică de dezvoltare durabilă integrată a or.Făleşti în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova.
Şedinţa de lucru s-a desfăşurat în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.
Facilitatori ai şedinţei au fost Tatiana Şaptefraţi şi Tatiana Savca, iar grupul de lucru a fost constituit din membrii echipelor pe domenii sectoriale.
Pe parcursul şedinţei s-a consultat documentul strategic în lucru (profilul comunităţii, analiza SWOT, rezultatele primului ateliert de lucru), apoi a fost prezentată metoda de eleborare a planului de acţiuni. În continuare grupul de lucru a lucrat activ asupra elaborării planului de acţiuni pentru trei ani.

Anunț
Marți, 23 Septembrie 2014 08:35

Primăria oraşului Făleşti aduce la cunoştinţă, că persoane fizice şi juridice, producători de fructe,care deţin în proprietate sau folosinţă plantaţii pomicole de măr şi/sau prun pe rod, beneficiază de sprijin financiar de la stat, în mărime de:

- 1,2 lei pentru fiecare kilogram de prune vîndut prelucrătorilor, pînă la data de 15 septembrie 2014;
- 1,5 lei pentru fiecare kilogram de mere vîndut prelucrătorilor, pînă la data de 30 septembrie 2014;
Cererile pot fi depuse în sediul primăriei or.făleşti, et.3,cab.8, pînă la 15octombrie 2014.
pentru informaţii- tel.(259) 2-20-52

 

În rezultatul concursului desfăşurat la 12.09.2014 pentru achiziţionarea lucrărilor de construcţie a ministadionului din Cartierul "Victoriei" cîştigător a fost desemnat
agentul economic SRL"Demaror" cu ofertă în sumă de 398925,12 lei şi de execuţie a lucrărilor 1 lună.
La evaluarea ofertelor, s-a atras atenţia asupra preţului, cerinţelor indicate în caietul de sarcini, perioada de executie a lucrărilor.
condiţiilor de plată.

Licitaţie publică
Vineri, 29 August 2014 14:09

Invitaţie de participare la licitaţie publică repetată pentru achiziţionarea lucrărilor de construcţie a reţelei de canalizare a microraionului „Dacia” din or. Făleşti

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact:Cebotariov Elena, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025923636

Obiectul achiziţiei:lucrări de construcţie a reţelei de canalizare a microraionului „Dacia” din or. Făleşti

Cod CPV:45232400-6

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 01 septembrie 2014 orele 10.00

Data/ora desfăşurării concursului: 01 septembrie 2014 orele 10.00

Funcție vacantă
Joi, 21 August 2014 10:22

Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (specialist în problemele tineret şi sport)

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

Asigurarea realizării politicii de tineret.
Evidenţa situaţiei tinerilor din localitate şi stadiul de implimentare a politicii de tineret.
Asigurarea elaborării planurilor şi proiectelor ce se referă la activitatea tinerilor din localitate.
Acordarea consultaţiei metodologice lucrătorilor de cultură în procesul de organizare a odihnei tinerilor din localitate.
Asigurarea monitorizării activităţilor sportive şi de tineret în cadrul APL.

Page 1 of 11

Orar CFM

train

Orar autobuze

autobus-i4

Plan urbanistic general

0

Ultimele actualizări

Anunt

Stimaţi conducători ai întreprinderilor economice şi oamenii de bună credinţă!

În prezent, oraşul Făleşti este pus în situaţie foarte dificilă privitor la alocarea  locurilor pentru înmormîntarea defuncţilor, deoarece în cimitirul orăşenesc practic nu mai sînt locuri. În  conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului a fost procurat un teren pentru noul cimitir cu suprafaţa  de 3,7 ha. Pentru amenajarea cimitirului şi construcţia drumului de acces spre cimitir este nevoie de 4.490.089 lei. detalii