Toate articolele

  Toate articolele

  update: Primăria or. Făleşti prelungeşte termenul de depunere a actelor pentru participare la concurs pentru suplinirea funcţiei  vacante de specialist (pentru planificarea bugetului) pînă la data de 31.12.2014.

   --
   
  Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (pentru planificarea bugetului).
  Sarcini de bază:
  1.​ Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate pentru fiecare articol de cheltuieli.
  2.​ Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.
  3.​ Întocmirea proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizele instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului.

  Audieri publice
  Joi, 27 Noiembrie 2014 00:00

  Pe data de 03.12.2014, ora 10-00, în sala de şedinţe a primăriei or. Făleşti se vor desfăşura audierile publice cu privire la proiectul Strategiei de dezvoltare socio-economică integrată a oraşului Făleşti pentru perioada 2015-2020
   
  Sunt invitari toţi locuitorii or.Făleşti, inclusiv cei din localitatea Fabrica de Zahăr.
   
  Primarul or. Făleşti
  Victor Zalevschi
   
  DISPOZIŢIA NR. 235
  Din 17 noiembrie 2014

  Cu privire la respectarea regulilor
  sanitare şi îndeplinirea acţiunilor
  de salubrizare pe teritoriul or. Făleşti,
  (localitatea Gra Făleşti, Fabrica de Zahăr)
   
  În scopul menţinerii ordinei sanitare şi al amenajării şi salubrizării teritoriului or. Făleşti; în baza art. 17 al Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995; în temeiul art. 29 al.1) lit.(x) şi art. 32 al. 1) din Legea Republicii Moldova nr. 436 – XVI DIN 28.12.2006 privind Administrarea publică locală;
   
  D I S P U N :
   
  1.Se întăresc sectoarele pentru amenajare şi salubrizare permanentă a teritoriului or. Făleşti după agenţi economici şi persoane fizice conform anexei.
  2.De organizat în comun cu Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport mobilizarea colectivelor de pedagogi şi elevi la acţiunile de salubrizare şi amenajare a teritoriului.
  3.Se obligă agenţii economici şi persoanele fizice de a menţine în curăţenie permanentă sectoarele adiacente gospodăriilor şi întreprinderilor ce le aparţin.
  4. De conlucrat cu IP Făleşti în depistarea şi identificarea posesorilor unităţilor de transport, care sînt amplasate pe trotuare şi gazoane.
  5. Inspectoratul de Poliţie or. Făleşti şi Inspectoratul Ecologic de Stat Făleşti vor ţine la control îndeplinirea acţiunilor de salubrizare şi respectare a regulilor sanitare pe întreg teritoriu participînd, după necesitate, la raidurile ecologice şi aplicînd, după caz, sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.
  (Responsabili: S. Bezuţchi şi V.Grosu).
  6. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama viceprimarului Veaceslav Durnea.
   
  Primarul or. Făleşti V. Zalevschi
  Primăria or. Făleşti anunţă funcţie vacantă de specialist în problemele construcţii, gospodărie comunală şi drumuri.
  Sarcinile de bază ale funcţiei date:
  1.​ Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor.
  2.​ Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice din localitate.
  3.​ Controlul prestării serviciilor comunale din localitate.
  4.​ Dirijarea, controlul şi efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
  5.​ Verificarea corectitudinii reflectării indicaţiilor în facturile fiscale, prezentate de prestatorii de servicii comunale, a consumului de apă, gaze, lumină în instituţiile subordonate primăriei.
  Page 1 of 12

  Orar CFM

  train

  Orar autobuze

  autobus-i4

  Plan urbanistic general

  0

  Ultimele actualizări

  Anunt

  Stimaţi conducători ai întreprinderilor economice şi oamenii de bună credinţă!

  În prezent, oraşul Făleşti este pus în situaţie foarte dificilă privitor la alocarea  locurilor pentru înmormîntarea defuncţilor, deoarece în cimitirul orăşenesc practic nu mai sînt locuri. În  conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului a fost procurat un teren pentru noul cimitir cu suprafaţa  de 3,7 ha. Pentru amenajarea cimitirului şi construcţia drumului de acces spre cimitir este nevoie de 4.490.089 lei. detalii