youtube icon32 social facebook_box_blue_32
Toate articolele

Toate articolele

Invitaţie de participare la concursul pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţii a imbracamintei rutiere pe str. Putnei, str.Gavriil Muzicescu, str.Dosoftei si str.Cernăuților prin procedura cererii ofertelor de preţ

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025923636

Obiectul achiziţiei:lucrări de reparaţii a imbracamintei rutieire la str. Putnei, str. Gavriil Muzicescu, str. Dosoftei si str Cernautilor

Cod CPV: 45233142-6

Termenul limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 28 iulie 2014 orele 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 28 iulie 2014 orele 11.00

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare 73, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Elena Cebotariov, specialist în domeniul achiziţiilor publice. Telefon de contact 259-2-36-36
Obiectul achiziţiei: mobilă
Cod CPV:39000000-2
Termenul limită de prezentare a ofertelor: 07 iulie 2014 ora 11,00
Desfăşurarea concursului: 07 iulie 2014 ora 11,00
Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare 73, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Elena Cebotariov, specialist în domeniul achiziţiilor publice. Telefon de contact 259-2-36-36
Obiectul achiziţiei: produse alimentare
Cod CPV: 15800000-6
Termenul limită de prezentare a ofertelor: 07 iulie 2014 ora 10,00
Desfăşurarea concursului: 07 iulie 2014 ora 10,00

Instituirea grupurilor de lucru
Marți, 03 Iunie 2014 09:13

Scris de
Dispoziția primarului orașului Fălești nr.98 din 23.05.2014 ”Privind instituirea grupului de lucru și a grupului coordonator de lucru”
Page 1 of 11

Plan urbanistic general

0

Anunt


Stimaţi conducători ai întreprinderilor economice şi oamenii de bună credinţă!

În prezent, oraşul Făleşti este pus în situaţie foarte dificilă privitor la alocarea  locurilor pentru înmormîntarea defuncţilor, deoarece în cimitirul orăşenesc practic nu mai sînt locuri. În  conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului a fost procurat un teren pentru noul cimitir cu suprafaţa  de 3,7 ha. Pentru amenajarea cimitirului şi construcţia drumului de acces spre cimitir este nevoie de 4.490.089 lei. detalii

Orar CFM

tren

Orar autobuze

autobus