youtube icon32 social facebook_box_blue_32
Toate articolele

Toate articolele

Licitaţie publică
Luni, 28 Iulie 2014 16:54

Invitaţie de participare la licitaţie publică pentru achiziţionarea lucrărilor de construcţie a reţelei de canalizare a microraionului „Dacia" din or. Făleşti
 
Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025923636
 
Obiectul achiziţiei: lucrări de construcţie a reţelei de canalizare a microraionului „Dacia" din or. Făleşti
Cod CPV: 45232400-6
 
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor: 11 august 2014 orele 10.00
Data/ora desfăşurării concursului: 11 august 2014 orele 10.00

Invitaţie de participare la concursul pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţii a imbracamintei rutiere pe str. Putnei, str.Gavriil Muzicescu, str.Dosoftei si str.Cernăuților prin procedura cererii ofertelor de preţ

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025923636

Obiectul achiziţiei:lucrări de reparaţii a imbracamintei rutieire la str. Putnei, str. Gavriil Muzicescu, str. Dosoftei si str Cernautilor

Cod CPV: 45233142-6

Termenul limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 28 iulie 2014 orele 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 28 iulie 2014 orele 11.00

Instituirea grupurilor de lucru
Marți, 03 Iunie 2014 09:13

Scris de
Dispoziția primarului orașului Fălești nr.98 din 23.05.2014 ”Privind instituirea grupului de lucru și a grupului coordonator de lucru”

Invitație
Miercuri, 21 Mai 2014 09:22

STIMAȚI FĂLEȘTENI

În ziua de 22 mai 2014, ora 10, de sărbătoarea creştin-ortodoxă Sfîntul Nicolae, oraşul Făleşti va sărbători Hramul oraşului.

În cadrul sărbătorii vor fi organizate şi petrecute diferite măsuri cultural-sportive, celebrarea cuplurilor ce sărbătoresc 50 ani de căsătorie, competiţiile de kickboxing, etc.

 

Vă invităm pe toţi la Hram!

 

Cu stimă şi respect,

Primarul oraşului Făleşti

Victor Zalevschi

Page 1 of 11

Anunt

Stimaţi conducători ai întreprinderilor economice şi oamenii de bună credinţă!

În prezent, oraşul Făleşti este pus în situaţie foarte dificilă privitor la alocarea  locurilor pentru înmormîntarea defuncţilor, deoarece în cimitirul orăşenesc practic nu mai sînt locuri. În  conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului a fost procurat un teren pentru noul cimitir cu suprafaţa  de 3,7 ha. Pentru amenajarea cimitirului şi construcţia drumului de acces spre cimitir este nevoie de 4.490.089 lei. detalii

Plan urbanistic general

0

Orar CFM

tren

Orar autobuze

autobus