youtube icon32 social facebook_box_blue_32
Toate articolele

Toate articolele

Licitaţie publică
Vineri, 29 August 2014 14:09

Invitaţie de participare la licitaţie publică repetată pentru achiziţionarea lucrărilor de construcţie a reţelei de canalizare a microraionului „Dacia” din or. Făleşti

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact:Cebotariov Elena, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025923636

Obiectul achiziţiei:lucrări de construcţie a reţelei de canalizare a microraionului „Dacia” din or. Făleşti

Cod CPV:45232400-6

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 01 septembrie 2014 orele 10.00

Data/ora desfăşurării concursului: 01 septembrie 2014 orele 10.00

Funcție vacantă
Joi, 21 August 2014 10:22

Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (specialist în problemele tineret şi sport)

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

Asigurarea realizării politicii de tineret.
Evidenţa situaţiei tinerilor din localitate şi stadiul de implimentare a politicii de tineret.
Asigurarea elaborării planurilor şi proiectelor ce se referă la activitatea tinerilor din localitate.
Acordarea consultaţiei metodologice lucrătorilor de cultură în procesul de organizare a odihnei tinerilor din localitate.
Asigurarea monitorizării activităţilor sportive şi de tineret în cadrul APL.

Invitaţie de participare la concursul pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţii a imbracamintei rutiere pe str. Putnei, str.Gavriil Muzicescu, str.Dosoftei si str.Cernăuților prin procedura cererii ofertelor de preţ

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025923636

Obiectul achiziţiei:lucrări de reparaţii a imbracamintei rutieire la str. Putnei, str. Gavriil Muzicescu, str. Dosoftei si str Cernautilor

Cod CPV: 45233142-6

Termenul limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 28 iulie 2014 orele 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 28 iulie 2014 orele 11.00

Instituirea grupurilor de lucru
Marți, 03 Iunie 2014 09:13

Scris de
Dispoziția primarului orașului Fălești nr.98 din 23.05.2014 ”Privind instituirea grupului de lucru și a grupului coordonator de lucru”
Page 1 of 11

Anunt

Stimaţi conducători ai întreprinderilor economice şi oamenii de bună credinţă!

În prezent, oraşul Făleşti este pus în situaţie foarte dificilă privitor la alocarea  locurilor pentru înmormîntarea defuncţilor, deoarece în cimitirul orăşenesc practic nu mai sînt locuri. În  conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului a fost procurat un teren pentru noul cimitir cu suprafaţa  de 3,7 ha. Pentru amenajarea cimitirului şi construcţia drumului de acces spre cimitir este nevoie de 4.490.089 lei. detalii

Plan urbanistic general

0

Orar CFM

tren

Orar autobuze

autobus