Toate articolele

  Toate articolele

  Vă felicităm cu sfintele sărbători de Paști

  Stimaţi cetăţeni ai oraşului Făleşti!

  Cu ocazia luminoaselor sărbători de paşti, vă adresăm cele mai sincere urări de fericire şi prosperitate.
  Să aveţi parte numai de sănătate şi belşug, să vi se împlinească toate visele şi speranţele, iar pacea acestei sărbători să coboare în sufletul Dvs şi să vă aducă armonie şi împăcare.

  HRISTOS A ÎNVIAT !

  Cu respect,
  Primarul oraşului Făleşti, Victor Zalevschi

  Consilierii locali ai or.Făleşti

  Ziua Internaţională a Romilor

  La data de 08.04.2015, în or. Faleşti s-a sărbătorit ziua Internaţională a Romilor cu sprijinul primariei or. Făleşti. În cadrul acestei sărbători s-au organizat întreceri sportive la mini-fotbal. Intr-o luptă strînsă, dar in limitele fair play-ului sportiv, învingatoare a fost desemnata echipa Şcolii Sportive, urmată de echipa s. Musteaţa şi pe locul trei s-a plasat echipa romilor Rom Sam. Aceste echipe au fost premiate cu cupe şi diplome de merit.

  Galerie foto

  Adunarea grupului de iniţiativă a tinerilor

  La data de 05.04.2015 în incinta Primăriei or. Făleşti a avut loc adunarea Grupului de iniţiativă a tinerilor din localitate. Pe ordinea de zi a figurat elaborarea şi intărirea planului de acţiuni pentru anul 2015.

  În cursul sedinţei s-au dezbătut problemele cu care se confruntă tinerii. Pe marginea planului s-a expus fiecare participant, care a avut întrebări, idei sau propuneri pentru îmbunătăţirea planului de activităţi. În finalul şedinţei s-a întărit planul de activitate pentru anul 2015 şi rămine ca peparcursul anului, cu susținerea tinerilor şi oraşenilor, să realizăm sarcinile propuse pentru binele nostru.

  Citeşte mai departe ...

  Dispoziția primarului orașului Fălești nr.84 din 02.04.2015 ”Cu privire la respectarea regulilor sanitare şi îndeplinirea acţiunilor de salubrizare pe teritoriul or.Făleşti, (localitatea gara Făleşti, f-ca de Zahăr)”

  În scopul menţinerii ordinei sanitare şi al amenajării şi salubrizării teritoriului or. Făleşti; în baza art.17 al Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995; în temeiul art.29 al.1) lit. (x) şi art. 32 al. 1) din Legea Rep. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administarţia publică locală,

  DISPUN:


  1.Se întăresc sectoarele pentru amenajare şi salubrizare permanentă a teritoriului or. Făleşti după agenţi economici şi persoane fizice conform anexei.

  2.De organizat în comun cu Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport mobilizarea colectivelor de pedagogi şi elevi la acţiunile de salubrizare şi amenajare a teritoriului.

  3.Se obligă agenţii economici şi persoanele fizice de a menţine în curăţenie permanentă sectoarele adiacente gospodăriilor şi întreprinderilor ce le aparţin.

  4.De conlucrat cu IP Făleşti în depistarea şi identificarea posesorilor unităţilor de transport, care sînt amplasate pe trotuare şi gazoane.

  5.Inspectoratul de Poliţie Făleşti şi Inspectoratul Ecologic de Stat Făleşti vor ţine la control îndeplinirea acţiunilor de salubrizare şi respectare a regulilor sanitare pe întreg teritoriu participînd, după necesitate, la raidurile ecologice şi aplicînd, după caz, sancţiuni conform legislaţiei în vigoare, (responsabili: S.Bezuţchi şi V.Grosu ).

  6.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama viceprimarului Veaceslav Durnea.

  Primarul or. Făleşti
  Victor Zalevschi

  Întreceri sportive la tehnica turismului

  La data de 22.03.2015 s-au petrecut întrecerile sportive la tehnica turismului dedicate aniversării a 71 din ziua eliberării oraşului şi  raionului de sub ocupaţia fascistă, 26 martie 1944, cu începere de la ora 10:00 în parcul oraşului în apropierea monumentului lui A.S. Pușkin. Au participat echipe din oraş cît şi din alte localităţi a Republicii Moldova (Bălţi, Ungheni, Toxobeni, Călugăr). Participanţii la aceste întreceri au dat dovadă de curaj la trecerea probelor, abilităţi tehnice, spirit competiţional şi ingeniozitate sportivă. La sfirşitul întrecerilor echipele cîştigătoare au fost premiate cu cupe sportive, diplome şi suvenire. Mai jos vă punem la dispoziţie o parte din fotografii de la această întrecere.

  Aducem sincere mulţumiri organizatorilor cît şi participanţilor pentru lucrul depus la organizarea şi petrecerea cu succes al întrecerilor.

  Galerie foto

  Anunt

  Stimaţi conducători ai întreprinderilor economice şi oamenii de bună credinţă!

  În prezent, oraşul Făleşti este pus în situaţie foarte dificilă privitor la alocarea  locurilor pentru înmormîntarea defuncţilor, deoarece în cimitirul orăşenesc practic nu mai sînt locuri. În  conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului a fost procurat un teren pentru noul cimitir cu suprafaţa  de 3,7 ha. Pentru amenajarea cimitirului şi construcţia drumului de acces spre cimitir este nevoie de 4.490.089 lei. detalii